പുഴ.കോം > പുഴ മാഗസിന്‍ > എഴുത്തുകാര്‍ > അഭിമന്യു

അഭിമന്യു

വായനക്കാർക്ക്‌ അഭിമന്യുവിനോട്‌ എന്തും ചോദിക്കാം. അഭിമന്യു ചക്രവ്യൂഹത്തിലെ അടവുകൾ പഠിച്ചവനാണ്‌ എന്നോർക്കുക. അഭിമന്യുവിനെ ഉത്തരം കിട്ടാതെ അടിയറവു പറയിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന്‌ 250 രൂപാ വിലയുളള പുസ്‌തകങ്ങൾ സമ്മാനമായി നൽകുന്നതാണ്‌. ഇ-മെയിലിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലും അയക്കാവുന്നതാണ്‌. അത്‌ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്‌.

Contact Info: അഭിമന്യു
 

പുഴ.കോമില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു കൃതികള്‍

1.അഭിമന്യൂവിനോട്‌ ചോദിക്കാം
2.അഭിമന്യുവിനോട്‌ ചോദിക്കാം
3.ചോദ്യോത്തരപംക്തി
4.അഭിമന്യുവിനോട്‌ ചോദിക്കാം
5.അഭിമന്യുവിനോട്‌ ചോദിക്കാം
6.അഭിമന്യുവിനോട്‌ ചോദിക്കാം
7.അഭിമന്യുവിനോട്‌ ചോദിക്കാം
8.അഭിമന്യുവിനോട്‌ ചോദിക്കാം
9.നിരാകരണത്തിന്റെ ആഖ്യാനരൂപങ്ങൾ
10.അഭിമന്യുവിനോട്‌ ചോദിക്കാം
11.അഭിമന്യുവിനോട്‌ ചോദിക്കാം
12.അഭിമന്യുവിനോട്‌ ചോദിക്കാം
13.അഭിമന്യുവിനോട്‌ ചോദിക്കാം
14.അഭിമന്യുവിനോടു ചോദിക്കാം
15.അഭിമന്യുവിനോട്‌ ചോദിക്കാം
16.അഭിമന്യുവിനോട്‌ ചോദിക്കാം
17.അഭിമന്യുവിനോട്‌ ചോദിക്കാം

Puzha Magazine| Non-Resident Keralite| Puzha Kids| Folk Arts and Culture| Classics| Astrology| Obituaries| Matrimonial| Classifieds| Business Links| Audio Station| Responses| Your Articles| Malayalam Mail| Archives| Downloads
Disclaimer and Legal Notice

Copyright  1999-2007 Puzha.com
All rights reserved.