പുഴ.കോം > ഉണ്‍‌മ > കവിത > കൃതി

പഠിപ്പ്‌

അഭിപ്രായം എഴുതുക
ഇ-മെയില്‍ ചെയ്യുക
പ്രിന്റ് ചെയ്യുക
ശ്രീപാദം ഈശ്വരൻനമ്പൂതിരി

കൂട്ടിവായിക്കാൻ പഠിച്ചു

കുറച്ചുവായിക്കാൻ പഠിച്ചു

വായിക്കുവാൻ ഞാൻ പഠിച്ചില്ലിതേവരെ

ഉള്ളതങ്ങുള്ളതുപോലെ!

വൃത്തം പഠിച്ചലങ്കാരം പഠിച്ചു

ശാസ്ര്തസിദ്ധാന്തങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു

ഗണിതം പഠിച്ചതിൻ ബിരുദം ലഭിച്ചു

മർത്യനാവാൻ ഞാൻ പഠിച്ചതേയില്ല!

ശ്രീപാദം ഈശ്വരൻനമ്പൂതിരി
Puzha Magazine| Non-Resident Keralite| Puzha Kids| Folk Arts and Culture| Classics| Astrology| Obituaries| Matrimonial| Classifieds| Business Links| Audio Station| Responses| Your Articles| Malayalam Mail| Archives| Downloads
Disclaimer and Legal Notice

Copyright  1999-2007 Puzha.com
All rights reserved.