പുഴ.കോം > കുട്ടികളുടെ പുഴ > കുട്ടി നാടന്‍പാട്ട് > കൃതി

ഓണം വന്നേ...!

അഭിപ്രായം എഴുതുക
ഇ-മെയില്‍ ചെയ്യുക
പ്രിന്റ് ചെയ്യുക
കാവിൽ രാജ്‌

ബാലകവിത

ഓണം പോന്നോണം പൊന്നോണംവന്നേ..!

ഓണപ്പൂമേഘങ്ങളോടിവന്നേ!

ഓണപ്പൂമുറ്റത്ത്‌ കൺതുറന്നേ

ഓണപ്പൂമാനത്തും കൺതുറന്നേ!

അത്തത്തിൻ നാൾതൊട്ടു പൂക്കളിട്ടേ

ചിത്തത്തിലോണത്തിൻ താളമിട്ടേ!

ചിത്തിരച്ചോതി വിശാഖംതൊട്ടെ

വൃത്തത്തിൽ പൂക്കളം വീണ്ടുമിട്ടെ!

മൂലംനാൾ മുന്നൂറ്‌ പൂക്കൾകൊണ്ടേ

മൂലക്കളംതന്നെ മുറ്റത്തിട്ടെ.

പൂരാടമുത്രാടം നാളിൽതന്നെ

മാവേലിമന്നനെ മണ്ണിൽതീർത്തെ!

പൂവായ പൂവെല്ലാം കാറ്റിലാടി

പൂവാടി തന്നിൽകിളികൾപാടി!

പൂമ്പാറ്റ പൂക്കളിൽ നൃത്തമാടി

പൂങ്കാറ്റിലൂളിയിട്ടൂയലാടി!

കാടായ കാടെല്ലാമാർത്തുപാടി

നാടായ നാടെല്ലാമോർത്തുപാടി!

“മാവേലിനാടുഭരിക്കും കാലം

മാലോകർക്കേവർക്കും നല്ലകാലം.”

കാവിൽ രാജ്‌

ഉദയഗിരി. പി.ഒ. മണ്ണുത്തി. 680651


Phone: 0487 2283932
Puzha Magazine| Non-Resident Keralite| Puzha Kids| Folk Arts and Culture| Classics| Astrology| Obituaries| Matrimonial| Classifieds| Business Links| Audio Station| Responses| Your Articles| Malayalam Mail| Archives| Downloads
Disclaimer and Legal Notice

Copyright  1999-2007 Puzha.com
All rights reserved.