പുഴ.കോം > കുട്ടികളുടെ പുഴ > നഴ്സറി പാട്ട് > കൃതി

പാട്ടുകൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക
ഇ-മെയില്‍ ചെയ്യുക
പ്രിന്റ് ചെയ്യുക
സിപ്പി പളളിപ്പുറം

കവിത

ചെണ്ടയടി

മണ്ടൻകണ്ടൻ ചെണ്ടയടിച്ചു

ഉണ്ടപ്പോക്കറ്‌ കണ്ടുചിരിച്ചു

ചിണ്ടൻ നായതു കേട്ടുകുരച്ചൂ

മണ്ടൻ ചെണ്ടയ്‌ക്കുളളിലൊളിച്ചൂ!

കണ്ണന്‌ മണ്ണപ്പം

അഴകനുമഴകിയും

കുഴിയപ്പം തിന്നു.

പങ്ങനും ചിങ്ങനും

പൊങ്ങപ്പം തിന്നു

കുട്ടനും കിട്ടനും

വട്ടേപ്പം തിന്നു

കണ്ണനാം പൊന്നുണ്ണി

മണ്ണപ്പം തിന്നു!

ഹിപ്പൊപ്പൊട്ടാമസ്‌

വായൊരു പൊട്ടക്കിണർ പോലെ

കാലുകൾ വാഴത്തടിപോലെ

തലയോ വലിയൊരു തകിൽപോലെ

വയറോ ഇപ്പോപ്പൊട്ടും മട്ടിൽ

ആരിത്‌? ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ്‌!

കമ്പം

കമ്പക്കാരുടെ

കമ്പം കാണാ-

നമ്പതുകുട്ടിക-

ളമ്പലമുറ്റ-

ത്തിമ്പത്തോടെയിരിപ്പതു കണ്ടോ!

മുട്ടൻ നുണ

കൊച്ചീലൊരച്ചിക്കു മീശവന്നൂ

മീശക്കൊണ്ടാരോ കയർ പിരിച്ചൂ

കയറിന്റെ തുമ്പത്തു വമ്പുകാട്ടും

വമ്പനാം കൊമ്പനെ കെട്ടിയിട്ടൂ.

സിപ്പി പളളിപ്പുറം
Puzha Magazine| Non-Resident Keralite| Puzha Kids| Folk Arts and Culture| Classics| Astrology| Obituaries| Matrimonial| Classifieds| Business Links| Audio Station| Responses| Your Articles| Malayalam Mail| Archives| Downloads
Disclaimer and Legal Notice

Copyright  1999-2007 Puzha.com
All rights reserved.