പുഴ.കോം > സായഹ്നകൈരളി > കവിത > കൃതി

കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വീണ്ടും

അഭിപ്രായം എഴുതുക
ഇ-മെയില്‍ ചെയ്യുക
പ്രിന്റ് ചെയ്യുക
കെ.ദിനേശ്‌ രാജാ

കവിത

ജീവിതകുരുക്ഷേത്ര

രംഗഭൂവിതിൽ വീണ്ടും

കൗരവജനതയി-

ന്നൊത്തുചേർന്നണയുന്നൂ

ഒത്തുചേർന്നടരാടും

ജീവിതപ്പോരാട്ടത്തിൽ

ശക്തിതൻ പോരാളികൾ

വീണ്ടുമൊരിക്കൽക്കൂടി

ധീരയോദ്ധാക്കൾ രണ

കൗശലതന്ത്രജ്ഞരും

ആർത്തലച്ചൊരുമിച്ചി-

ന്നണയും യുദ്ധോത്സുകർ

അവരെയെതിരിടാ-

നവരെ ചെറുത്തീടാൻ

ജീവിതായോധനത്തിൽ

പയറ്റിത്തെളിഞ്ഞവർ!

കൗശലതന്ത്രത്തിന്റെ

ശൂലാഗ്രമുനകളും

പരിഹാസികളുടെ

ശരവരിഷങ്ങളും

തകർന്നു പോകുന്നല്ലൊ-

ഇവിടെ രണഭൂവിൽ

പാണ്‌ഡവശൗര്യത്തിന്റെ

പാഞ്ചജന്യത്തിൻ മുന്നിൽ!

ഭീമത്വം ജയിക്കുന്നൂ

തുടച്ചു നീക്കീടുന്നൂ

ധീരതയോടെയിന്നീ

ദുരിയോധനന്മാരെ!

കേൾക്കുന്നൂ ഗാന്ധാരിതൻ

വിലാപസ്വരങ്ങളും

കേശവവംശത്തിനെ

ഒടുക്കും വചനവും

ഇവിടെജ്ജയിക്കുന്നൂ

ധർമത്തിൻ പോരാളികൾ

പതിച്ചീടുന്നുവെന്നും

അധർമ്മകൂട്ടാളികൾ

സാക്ഷിയായ്‌ കുരുക്ഷേത്രം

ബാക്കിയാവുന്നൂവെന്നും

ശാശ്വത സത്യത്തിന്റെ

കാഹളധ്വനിയുമായ്‌!!

കെ.ദിനേശ്‌ രാജാ
Puzha Magazine| Non-Resident Keralite| Puzha Kids| Folk Arts and Culture| Classics| Astrology| Obituaries| Matrimonial| Classifieds| Business Links| Audio Station| Responses| Your Articles| Malayalam Mail| Archives| Downloads
Disclaimer and Legal Notice

Copyright  1999-2007 Puzha.com
All rights reserved.