പുഴ.കോം > സായഹ്നകൈരളി > കവിത > കൃതി

ചിറകുള്ള ചിന്തകൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക
ഇ-മെയില്‍ ചെയ്യുക
പ്രിന്റ് ചെയ്യുക
ജോർജ്‌ എ. ആലപ്പാട്ട്‌

മതത്തിനു വേണ്ടി മരിക്കുന്ന മർത്ത്യൻ

മനുഷ്യനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കില്ല

അറിയുന്നതെപ്പൊഴും തീർത്തുപറയണം

അറിയാത്തകാര്യം പറയാതിരിക്കണം

വിത്തുവിതച്ചീടിൽ മുത്തുവിളയില്ല

അത്തറുതേച്ചാലണുക്കൾ നശിക്കില്ല

ഏതാണ്‌ ഏകപ്രതികാരമെന്നു നാം

ആരാഞ്ഞാൽ കാണാം ക്ഷമയെന്നയക്ഷരം

പാട്ടുന്ന കാളയ്‌ക്കറിയുമോ നമ്മുടെ

പാടത്തിടുന്നതാം വിത്തിൻഗുണഫലം?

ജോർജ്‌ എ. ആലപ്പാട്ട്‌
Puzha Magazine| Non-Resident Keralite| Puzha Kids| Folk Arts and Culture| Classics| Astrology| Obituaries| Matrimonial| Classifieds| Business Links| Audio Station| Responses| Your Articles| Malayalam Mail| Archives| Downloads
Disclaimer and Legal Notice

Copyright  1999-2007 Puzha.com
All rights reserved.