പുഴ.കോം > സായഹ്നകൈരളി > കവിത > കൃതി

നിത്യസാഫല്യം

അഭിപ്രായം എഴുതുക
ഇ-മെയില്‍ ചെയ്യുക
പ്രിന്റ് ചെയ്യുക
കല്ലട ഭാസി

കവിത

കായാമലർ നിറമാർന്ന കണ്ണാ

കാരുണ്യവാരിധേ, ലോകനാഥാ

കല്യാണശീലാ, കമനീയതാ

കേദാരമേവന്ദനം മുകുന്ദാ

നിത്യനിരാമയാ നിസ്‌തുലമാം

ശക്തിതന്നുത്തമസങ്കേതമേ

താവകാനുഗ്രഹം നൽകിയാലും

ദേവാധിദേവാ, ദയാവാരിധേ

ഭാഗധേയത്തിൻ നികേതനമേ

ഗോപബാലാ, തവ ചിന്തകളിൽ

മാനസപുഷ്‌പം മുഴുകേണമേ

ഓമനക്കണ്ണാ കനിയേണമേ

നിത്യസാഫല്യം നിറഞ്ഞീടുവാൻ

ഭക്തപ്രിയാ, നിത്യവന്ദ്യാ, ഹരേ

തൃക്കടാക്ഷം നടത്തീടേണമേ

അച്യുതാ, വാസുദേവാ, മുരാരേ

ശ്രീനിധേ, ഗോപകുമാരാ, വിഭോ

ഗോകുലചന്ദ്രാ, തവമുരളീ

ഗാനമരന്ദം നുകർന്നിടട്ടെ

ജീവിതനിർവൃതിനേടിടട്ടെ


കല്ലട ഭാസി
Puzha Magazine| Non-Resident Keralite| Puzha Kids| Folk Arts and Culture| Classics| Astrology| Obituaries| Matrimonial| Classifieds| Business Links| Audio Station| Responses| Your Articles| Malayalam Mail| Archives| Downloads
Disclaimer and Legal Notice

Copyright  1999-2007 Puzha.com
All rights reserved.