യുദ്ധകാണ്ഡം- രാവണാദികളുടെ ആലോചന- 2

നന്നുനന്നെത്രയുമോര്‍ത്തോളമുള്ളിലി-

തിന്നൊരു കാര്യവിചാരമുണ്ടായതും?

ലോകങ്ങളെല്ലാം ജയിച്ച ഭവാനിന്നൊ-

രാകുലമെന്തു ഭവിച്ചതു മാനസേ

മര്‍ത്ത്യനാം രാമങ്കല്‍നിന്നു ഭയം തവ

ചിത്തേ ഭവിച്ചതുമെത്രയുമത്ഭുതം!

പുരാണം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കൂ... 

പുരാണം  
യുദ്ധകാണ്ഡം- രാവണാദികളുടെ ആലോചന- 2
ആദ്ധ്യാത്മരാമായണം
തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്‌ഛൻ
  
ദേവയാനീ ചരിതം
ശ്രീമഹാഭാരതം
തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്‌ഛൻ
  
സീരിണസ്സല്‍ക്കഥ-3
ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരി
  


Puzha Magazine| Non-Resident Keralite| Puzha Kids| Folk Arts and Culture| Classics| Astrology| Obituaries| Matrimonial| Classifieds| Business Links| Audio Station| Responses| Your Articles| Malayalam Mail| Archives| Downloads
Disclaimer and Legal Notice

Copyright  1999-2007 Puzha.com
All rights reserved.